Utbildningsnivåer

De flesta utbildningar vid svenska universitet och högskolor är indelade i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Denna indelning hänger ihop med den så kallade Bolognaprocessen. Ett femtiotal Europeiska länder samarbetar för att det ska bli enklare att jämföra utbildningar och examina från olika länder. På det sättet blir det t.ex. lättare för dig som student att studera eller söka arbete i ett annat land.

Grundnivån är det man läser de första tre åren upp till en kandidatexamen (Bachelor's degree). Detta gäller t.ex. vårt kandidatprogram på 180 högskolepoäng. Ytterligare två års studier på avancerad nivå ger en masterexamen på 120 hp. Därefter kan man söka till forskarnivån för studier som leder till en doktorsexamen.

Kandidatprogrammet

Vårt kandidatprogram passar dig som är intresserad av matte och fysik och vill tillämpa dessa ämnen på vädret, haven och jordens klimat. De första två åren är gemensamma med flera andra fysikprogram och då varvas matte och fysik med inslag av meteorologi, oceanografi och klimat. Teori och laborationer avlöser varandra för att du skall få en grundläggande förståelse för fysiken. Teoridelen omfattar ca 20 timmar per vecka. Laborationer görs antingen i speciella experimentalkurser eller som en del av en fysikkurs. I genomsnitt görs cirka 10 heldagslaborationer per läsår.

Under tredje året börjar djupdykningen i met, oc och klimat. Efter kandidatexamen kan du fortsätta att läsa på vårt masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat.

Kandidatprogram år 1-2
Kandidatprogram år 1-2

 

Under de första två åren ingår följande kurser i fysik och matematik:

Matematik I, 30 hp
Klassisk fysik, 30 hp
Matematisk analys III, 7,5 hp
Matematsik analys IV, 7,5 hp
Linjär algebra II, 7,5 hp
Numeriska metoder för fysiker I, 7,5 hp
Elektromagnetism, 12 hp
Vågrörelselära och optik, 10,5 hp
Termodynamik och statistisk fysik, 7,5 hp

Denna utbildning är identisk med de första två åren i kandidatprogrammet i fysik. I princip kan du därför välja fritt efter andra året och fortsätta mot en kandidatexamen i oceanografi, meteorologi, fysik eller astronomi.

Under tredje året fortsätter sedan utbildningen helt och hållet på Meteorologiska institutionen och blir då en tillämpning av matematik, fysik och kemi på skeenden i haven och i atmosfären. Det gäller att förstå hur olika processer växelverkar för att ge upphov till det klimat vi har. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete på 15 hp.

Anmälan och behörighetskrav

Anmälan sker via www.antagning.se och sista anmälningsdag är den 15 april. Alla som vill läsa på Stockholms universitet behöver den så kallade grundläggande behörigheten. För kandidatprogrammet i meteorologi behövs dessutom en särskild behörighet: Matematik D, Fysik B och Kemi A (områdesbehörighet 8). För dessa krav gäller att det görs motsvarighetsbedömningar för dig som t.ex. gått i ett äldre gymnasiesystem eller har ett utländskt gymnasiebetyg.

Kandidatkurser i oceanografi

Havets termodynamik, strålning och kemi, 6 hp (från hösten 2015)
Fluiddynamik, 3 hp
Dynamisk meteorologi I, 12 hp
Oceancirkulation, 9 hp (från hösten 2015)
Dynamisk meteorologi II, 7.5 hp
Klimat och allmänna cirkulationen, 7.5 hp
Oceanografi, självständigt arbete, 15 hp