Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Meteorologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå

Forskarstudier vid MISU

MISU erbjuder forskarstudier i en bred samling ämnen inom atmosfärisk och oceanografisk studier, t.ex. dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi, atmosfärfysik och kemi. För en mer detaljerad information om vår forskningsprofil, se Forskningsområden eller IMIs biennalrapporter på vår engelska hemsida: Department of Meteorology.

Doktorandstudier är fulltidsstudier under 4 års tid, med möjlighet till förlängning med 1 år genom institutionstjänstgöring, såsom undervisning. MISU har för närvarande cirka 30 doktorander. För att söka doktorandtjänst måste man ha minst 240 hp, av vilka 90 hp inom meteorologi, oceanografi, fysik, eller kemi, 15 hp inom matematik, och 15 hp självständigt arbete. 60 hp måste vara på acancerad nivå. Andra kvalifikationer kan gälla om den sökande studerat utomlands. Vänligen kontakta Michael Tjernström vid förfrågningar.

Vidare information om forskarstudier vid MISU ges i Studieplan för doktorander vid MISU och Examenskrav i forskarutbildningen.

Kurser på forskarnivå

 MISU och Bolincentret för klimatforskning ger varje år ett mångfald av kurser inom geovetenskaperna. Dessa är listade på MISU's engelska hemsida under Education/PhD Studies/PhD courses samt på Bolincentrets hemsida

Doktorand seminarium

Som Doktorand måste du ge 8 seminarier (4 forskning + 4 diskussion/recension). Mer information finns på engelska sidan.

Doktorandstudier vid Stockholms Universitet

Som forskarstudent (doktorand) på en institution tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet. Här hittar du information om antagning till forskarstudier, disputation, och andra tips och råd för nuvarande och blivande doktorander.

Om forskarutbildning på Studera.nu

Studera.nu är UHR:s webbplats som informerar och inspirerar till högre studier. Här finns även information till dig som doktorerar eller funderar på att börja doktorera.

Sök kurser & program
Scheman

Kontakt

Besöksadress
Arrheniuslaboratorierna, våning 6
Svante Arrhenius Väg 16C
Frescati Campus

Studentexpedition
Studentexpedition
Tel. 08-162418

Studievägledare
Ingrid Eronn
Tel. 08-162418

Studierektorer för kandidat- och masterprogrammen
Kristofer Döös
Tel. 08-161734

Inga Koszalka
Tel. 08-164314

Studierektor för forskarutbildningen
Michael Tjernström
Tel. 08-163110

IT för studenter

Studera med funktionsnedsättning

Som student med en dokumenterad funktionsnedsättning har du rätt att söka stöd i samband med dina studier på Stockholms universitet