Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Meteorologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Utbildning på forskarnivå

Forskarstudier vid MISU

MISU erbjuder forskarstudier i en bred samling ämnen inom atmosfärisk och oceanografisk studier, t.ex. dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi, atmosfärfysik och kemi. För en mer detaljerad information om vår forskningsprofil, se Forskningsområden eller IMIs biennalrapporter på vår engelska hemsida: Department of Meteorology.

Doktorandstudier är fulltidsstudier under 4 års tid, med möjlighet till förlängning med 1 år genom institutionstjänstgöring, såsom undervisning. MISU har för närvarande cirka 30 doktorander. För att söka doktorandtjänst måste man ha minst 240 hp, av vilka 90 hp inom meteorologi, oceanografi, fysik, eller kemi, 15 hp inom matematik, och 15 hp självständigt arbete. 60 hp måste vara på acancerad nivå. Andra kvalifikationer kan gälla om den sökande studerat utomlands. Vänligen kontakta Abdel Hannachi vid förfrågningar. Vidare information om forskarstudier vid MISU ges i Studieplan för doktorander vid MISU.

Kurser på forskarnivå

 MISU samt Bert Bolincentret ger varje år en mosaik av kurser inom geovetenskaperna. Dessa är listade på vår engelska hemsida: Meteorologiska institutionen; Research; Doctoral Studies, samt på Bert Bolincentrets hemsida

Doktorand seminarium

Som Doktorand måste du ge 8 seminarier (4 forskning + 4 diskussion/recension). Mer information finns på engelska sidan.

Doktorandstudier vid Stockholms Universitet

Som forskarstudent (doktorand) på en institution tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet. Här hittar du information om antagning till forskarstudier, disputation, och andra tips och råd för nuvarande och blivande doktorander.

Doktorandhandboken

Doktorandhandboken är Högskoleverkets webbplats. Den vänder sig till dig som dok­to­re­rar eller fun­de­rar på att börja dok­to­rera. Här finns det mesta du behöver veta om rättig­heter, skyl­dig­heter och vill­kor under for­skar­ut­bild­ningen.

Sök kurser & program
Scheman

Kontakt

Besöksadress
Arrheniuslaboratorierna, våning 6
Svante Arrhenius Väg 16C
Frescati Campus

Studentexpedition
Studentexpedition
Tel. 08-162418

Studievägledare
Ingrid Eronn
Tel. 08-162418

Studierektor för kandidat- och masterprogrammen
Kristofer Döös
Tel. 08-161734

Studierektor för forskarutbildningen
Abdel Hannachi
Tel. 08-164351

Ämnesansvarig för forskarutbildningen
Michael Tjernström
Tel. 08-163110

IT för studenter

Studera med funktionsnedsättning

Som student med en dokumenterad funktionsnedsättning har du rätt att söka stöd i samband med dina studier på Stockholms universitet