Ansökan, antagning och registrering

Ansökan till alla våra kurser och program görs via den nationella antagningssidan www.antagning.se. Du måste svara på det första antagningsbeskedet, som du får i början/mitten av juli respektive december, för att behålla din plats som antagen eller reserv. Du måste vara registrerad vid institutionen på den kurs du ska läsa. Antagna studenter kan webbregistrera sig via Universitetskontot Mitt Universitet och har därefter tillgång till kursens Athena-sida. Webbregistreringen för höstens kurser öppnar 15 augusti.

Om du är villkorligt antagen måste du styrka till studievägledaren att du uppfyller behörighetsvillkoren senast i samband med kursstarten för att bli registrerad. För mer info se Anmälan & antagning.

Kursinformation

Under Alla utbildningar finns en kurssida för varje kurs med bl.a. kursplaner, förkunskapskrav och när på året kursen startar. För att hitta kursschema, kurslitteratur m.m. hänvisas till respektive kurs Athena-sida på https://athena.itslearning.com

Universiteteskontot

Med hjälp av universitetskontot kan du logga in på kursplattformen Athena. Plattformen används för att kommunicera med lärare och andra studenter, lämna in och få tillbaka inlämningsuppgifter, schemaändringar m.m.

Kursvärderingar

Efter varje avslutad kurs uppmanas studenterna att fylla i en anonym kursvärdering. Värderingarna sammanställs sedan och gås igenom av studierektorn. Input från kursvärderingar, tillsammans med muntliga kommentarer och utvärderingar är ett värdefullt verktyg för att utveckla och förbättra kurserna på MISU.