Ta chansen och åk!

Att studera en eller två terminer utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka din förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Du kan åka antingen genom universitetets centrala avtal, MISUs institutionsavtal eller som s.k. free mover.

Stockholms universitets utbytesavtal

Stockholms universitets utbytesavtal finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna och därför är det viktigt att du identifierar vilken nivå avtalet ligger på innan du söker.

Erasmusavtal MISU

MISU har under det senaste året skrivit Erasmus-avtal med ett universitet i Aveiro, Portugal och ett annat i Rostock, Tyskland. Om du är intresserad av att åka på ett Erasmus-utbyte till något av dessa universitet så kontakta studievägledaren

Free mover

Det går även att åka utomlands och studera helt på egen hand, dvs. som free mover. Då organiserar du dina studier själv utan stöd eller ekonomiskt bidrag.