Ta chansen - studera utomlands. Ottawa, Canada.
Ta chansen - studera utomlands. Ottawa, Canada.

 

Ta chansen och åk!

Att studera en eller två terminer utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka din förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Du kan åka antingen genom universitetets centrala avtal, MISUs institutionsavtal eller som s.k. free mover.

Det finns mycket hjälp och information på universitets hemsidor, men vi har också samlat en del här och på den engelska sidan.

Naturvetare i världen - SU-studenter på äventyr

 

Stockholms universitets utbytesavtal

Stockholms universitets utbytesavtal finns på två olika nivåer: institutionsnivå och central nivå. Ansökningsproceduren skiljer sig åt mellan de två nivåerna och därför är det viktigt att du identifierar vilken nivå avtalet ligger på innan du söker.

Erasmusavtal MISU

MISU har Erasmus-avtal med flera universitet i Tyskland, bl.a. i Hamburg och Frankfurt, samt ett i Prag, Tjeckien. Om du är intresserad av att åka på ett Erasmus-utbyte till något av dessa universitet så kontakta studievägledaren

Erasmuspraktik

Studenter vid Stockholms universitet har möjlighet att ansöka om Erasmusstipendium för att praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet. Se mer information på Praktik Erasmus+

Free mover

Det går även att åka utomlands och studera helt på egen hand, dvs. som free mover. Då organiserar du dina studier själv utan stöd eller ekonomiskt bidrag.

Mer information

Mer information om att åka utomlands finns på vår engelska hemsida.

Försäkringar

Inom EU eller EES ska studenterna i första hand använda och beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. Det ger studenten rätt till nödvändig sjukvård i det land studenten studerar till samma taxa som landets egna invånare. Kortet, som är kostnadsfritt, är giltligt i tre år.

Försäkringskassans information om sjukförsäkringskortet.

STUDENT UT-försäkringen

Stockholms universitet tillhandahåller en gruppförsäkring, Student UT, för alla utbytesstudenter som studerar eller praktiserar utomlands en eller två terminer. Den är tecknad hos Kammarkollegiet, och kostar inte studenten något. Student UT-försäkringen omfattar alla som är registrerade för utbytesstudier under ett giltigt avtal i LADOK och gäller 14 dagar före och 14 dagar efter den registrerade utbytesperioden.

Vad innehåller Student UT-försäkringen?

Student UT-försäkringen är avsedd att vara heltäckande, men eftersom varje persons behov av försäkring varierar bör studenten själv läsa igenom villkoren och bedöma om den är tillräcklig. Viktigt att notera är att Student UT endast är giltig i studie-/praktiklandet samt under resan dit och hem.


Läs mer om Student-UT på Kammarkollegiets hemsida.