Kursen behandlar väder, klimat och energianvändning i samhället. Denna kurs tar avstamp i fysiken för att adressera frågor som en blivande lärare kan tänkas få av elever, t.ex.: 

  • Hur uppkommer atmosfärens rörelser och väder? 
  • Hur kan man bestämma temperaturen på en planet? 
  • Vad är en växthusgas och varför är bara vissa gaser växthusgaser? 
  • Varför är det så svårt att få ett enkelt svar på hur mycket de mänskliga utsläppen påverkar vårt klimat? 
  • Vad är en klimatmodell? 
  • Hur påverkas vår omgivning av olika sätt att utvinna energi? 
  • Hur påverkar olika sorters strålning levande organismer?

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Klassisk fysik, 30 hp (FK3014), Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp (MM2002), Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp (MM4001), Matematik II – Analys, del A, 7.5 hp (MM5010) och Matematik II – Analys, del B, 7.5 hp (MM5011).

Schema

Schema VT20

Kurslitteratur

  • En varmare värld – Tredje upplagan, ISBN: 978-91-620-1300-4 (mer info på Naturvårdsverkets hemsida).
  • Bogren: Klimat och väder 
  • University Physics with modern Physics, Young & Freedman

Kursplan

Väder, klimat, energi och samhälle - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com .

Kurstillfällen

Startar under första halvan av vårterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan och antagning