Denna kurs behandlar atmosfärens och havets gränsskikt, dvs de skikt som direkt påverkas av närheten till jordytan. Typiskt för gränsskikt är att turbulenta virvlar ger omblandning och transport av värme, impuls, vattenånga etc. I denna kurs får du lära dig hur man kan mäta storheter i gränsskikt samt hur man teoretiskt kan beskriva dessa processer i tex väderprognosmodeller eller klimatmodeller.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp (MO4000), alternativt Meteorologi I, 15 hp (MO8001) och Meteorologi II, 7,5 hp (MO8002). Engelska B/6 eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT19

Kurslitteratur

  • J. R. Garratt, The atmospheric boundary layer, 1992: Cambridge atmospheric and space science series, Cambridge University Press.
  • S.A. Thorpe , The Turbulent Ocean, Cambridge University Press, 2005. (http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511819933)
  • Holton, J. R. and Hakim: An introduction to dynamic meteorology, 5th edition, International Geophysics Series, Academic Press, 2012, 552 pp. Print Book ISBN: 9780123848666, eBook ISBN: 9780123848673

Kursplan

Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgänglig på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Startar under höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.