Vår atmosfär. Foto: ESA/NASA.
Vår atmosfär. Foto: ESA/NASA.

 

Utbildningsnivåer

Den högre utbildningen i Sverige är anpassad till övriga Europa och indelad i följande nivåer: grundnivå 3 år, avancerad nivå 2 år, forskarnivå 4 år. Alla kurser är inplacerade på någon av dessa tre nivåer och olika examina kan avläggas på var och en av dessa nivåer.

Kurser på MISU 

De flesta av våra kurser ges i mån av studentunderlag och kursplaneringen är därför preliminär.

Tabell över MISU kurser på vårterminen
Tabell över MISU kurser på höstterminen

Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Vill du tillämpa fysik och matematik för att förstå vad som påverkar jordens väder, hav och klimat? Då är kandidatprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimatfysik något för dig! Här får du studera vädersystemens dynamik och storskalig atmosfärcirkulation, men också strålningsprocesser, oceancirkulation och klimatsystemets olika kretslopp. Detta ger dig grunderna för en förståelse av klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet.

Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Efter kandidatexamen kan du läsa vårt masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik. Detta tvååriga masterprogram ger dig omfattande möjligheter att fördjupa dina kunskaper om atmosfären och haven, väder, klimat och relaterade processer. Våra lärare är aktiva forskare inom meteorologi, oceanografi och klimatforskning. Detta medför att undervisningen håller hög klass med nära anknytning till forskningsfronten.

Möt Masterstudenten Sara som berättar hur det är att läsa meteorologi vid Stockholms universitet - se Egentligen

Kursansvariga / Examinatorer

Forskarstudier i atmosfärsvetenskap och oceanografi

MISU erbjuder forskarstudier i en bred samling ämnen inom atmosfäriska och oceanografiska studier, t.ex. dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi, atmosfärfysik och kemi. Ytterligare information om vår forskning finns på institutionens forskningshemsida.

Kurs inom lärarutbildningen

Kursen behandlar väder, klimat och energianvändning i samhället. Denna kurs tar avstamp i fysiken för att adressera frågor som en blivande lärare kan tänkas få av elever.

Orienteringskurser, kvällstid

Är du intresserad av atmosfären, haven och klimatet men vill inte läsa någon längre utbildning? Våra orienteringskurser ger dig möjligheten att prova på! Dessa kurser ger på olika sätt kunskaper om våra ämnen. De speglar även meteorologins och oceanografins roll i samhället.