Vår atmosfär. Foto: ESA/NASA.
Vår atmosfär. Foto: ESA/NASA.

Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Kurser på MISU

Kursansvariga / Examinatorer

Forskarstudier i atmosfärsvetenskap och oceanografi

Kvällskurser

Utbildningsnivåer

Kandidat- och masterkurser, samt kvällskurser på MISU

 

Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Vill du tillämpa fysik och matematik för att förstå vad som påverkar jordens väder, hav och klimat? Då är kandidatprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimatfysik något för dig! Här får du studera vädersystemens dynamik och storskalig atmosfärcirkulation, men också strålningsprocesser, oceancirkulation och klimatsystemets olika kretslopp. Detta ger dig grunderna för en förståelse av klimatförändringar och hur mänsklig aktivitet kan påverka klimatet.

Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik

Efter kandidatexamen kan du läsa vårt masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik. Detta tvååriga masterprogram ger dig omfattande möjligheter att fördjupa dina kunskaper om atmosfären och haven, väder, klimat och relaterade processer. Våra lärare är aktiva forskare inom meteorologi, oceanografi och klimatforskning. Detta medför att undervisningen håller hög klass med nära anknytning till forskningsfronten.

Kurser på MISU 

De flesta av våra kurser ges i mån av studentunderlag och kursplaneringen är därför preliminär.

Möt Masterstudenten Sara som berättar hur det är att läsa meteorologi vid Stockholms universitet - se Egentligen

Kursansvariga / Examinatorer

Kursansvariga/examinatorer i kurser på grund- och avancerad nivå 2020

Kurskod Examinator
MO1004   Jörg Gumbel     Medrättande lärare: T. Mauritsen, C. Leck, J. Nilsson
MO4001   Abdelwaheb Hannachi   Medrättande lärare: Frida Bender
MO6003   Caroline Leck, Kristofer Döös
MO5000   Kristofer Döös
MO7003   Thorsten Mauritsen
MO8003   Heiner Körnich, Kristofer Döös
MO7013/14 Caroline Leck
MO9001/2/3 Jörg Gumbel, Kristofer Döös
MO1003   Erland Källén
MO4000   Jörg Gumbel
MO5001   Jonas Nycander
MO8009   Inga Koszalka
MO8010   Abdelwaheb Hannachi
MO8007   Kristofer Döös
MO8004   Kristofer Döös
MO8005   Abdelwaheb Hannachi
MO8011   Annica Ekman
MO8006   Abdelwaheb Hannachi
MO8013   Inga Koszalka
MO8008   Jörg Gumbel
MO8001   Jörg Gumbel
MO8002   Jörg Gumbel

Forskarstudier i atmosfärsvetenskap och oceanografi

MISU erbjuder forskarstudier i en bred samling ämnen inom atmosfäriska och oceanografiska studier, t.ex. dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi, atmosfärfysik och kemi. Ytterligare information om vår forskning finns på institutionens forskningshemsida.

Kvällskurser

Är du intresserad av atmosfären, haven och klimatet men vill inte läsa någon längre utbildning? Våra orienteringskurser ger dig möjligheten att prova på! Dessa kurser ger på olika sätt kunskaper om våra ämnen. De speglar även meteorologins och oceanografins roll i samhället.

Utbildningsnivåer

Den högre utbildningen i Sverige är anpassad till övriga Europa och indelad i följande nivåer: grundnivå 3 år, avancerad nivå 2 år, forskarnivå 4 år. Alla kurser är inplacerade på någon av dessa tre nivåer och olika examina kan avläggas på var och en av dessa nivåer.

Kandidat- och masterkurser, samt kvällskurser på MISU

Kandidatkurser på MISU

 • Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp, MO4000
 • Klimat och atmosfärens cirkulation, 15 hp, MO4001
 • ​Meteorologi, självständigt arbete, 15 hp, MO6003
 • Strömningsmekanik, 7.5 hp, MO5001
 • Väder, klimat, energi och samhälle, 7.5 hp (för lärarstudenter), MO5000

Masterkurser på MISU

 • Atmosfärkemi i en värld i förändring, 7.5 hp, MO8014
 • Biogeokemiska kretslopp, 7.5 hp, MO7013
 • Biogeokemiska kretslopp, 15 hp, MO7014
 • Fjärranalys i atmosfär och hav, 7,5 hp, MO8008
 • Fysisk oceanografi, 7.5 hp, MO8013
 • Globala klimatsystemet, 15 hp, MO7003
 • Geofysisk strömningslära, 7.5 hp, MO8009
 • Luftkemi och klimatpåverkan, 15 hp, MO7002
 • Mellanatmosfären, 7.5 hp, MO8012
 • Mesoskalig meteorologi, 7.5 hp, MO8005
 • Meteorologi I, 15hp, MO8001
 • Meteorologi II, 7.5 hp, MO8002
 • Meteorologi, oceanografi och klimat, praktik, 7.5 hp, MO7011
 • Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, 30 hp, MO9001
 • Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, 45 hp, MO9002
 • Meteorologi, oceanografi och klimat,självständigt arbete, 60 hp, MO9003
 • Modellering av storskalig cirkulation, 7.5 hp, MO8004
 • Molnfysik på mikro- och makroskala, 7.5 hp, MO8011
 • Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, 7.5 hp, MO8007
 • Numeriska väderprognosmodeller, 7.5 hp, MO8006
 • Praktisk meteorologi, 15 hp, MO8003
 • Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav, 7.5 hp, MO8010

Kvällskurser på MISU

 • Jordens klimat och klimatförändringar, 7.5 hp, MO1004
 • Oceanografins grunder, 7.5 hp, MO1002
 • Vädrets makter, 7.5 hp, MO1003