Strömningsmekaniken beskriver och förklarar många naturliga fenomen som vi ser omkring oss dagligen. Den har också mängder av tillämpningar i industri, fysik och andra vetenskaper, alltifrån astrofysik och klimatforskning till medicin. Den är en av de äldsta grenarna av fysiken, och lämplig för att lära sig olika matematiska metoder på ett intuitivt sätt. Samtidigt har den en särpräglad stil som skiljer sig från mycket annan fysik. Det beror på den centrala roll som ickelinjära effekter har inom strömningsmekaniken, och som till exempel ger upphov till turbulens. Till följd av detta har de flesta strömningsmekaniska problem ingen exakt matematisk lösning, men genom att använda olika approximativa metoder kan man ändå få värdefull information om dem från de styrande ekvationerna.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande: Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp (MM2002), Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp (MM4001), Klassisk fysik, 30 hp (FK3014)

Schema

html-format

Kursplan

Strömningsmekanik - kursplan

Kurslitteratur

Kurslitteratur för delar av kursen är "Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics", Geoffrey Vallis. Resten av kursen kommer att täckas av föreläsningsanteckningar.

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com. Alla registrerade på kursen får automatiskt tillgång till kurssidan.

Kurstillfällen

Kursen går på kvartsfart under hela höstterminen, med föreläsningar under kvällstid.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan och antagning