Kvällskursen Jordens klimat och klimatförändringar, 7.5 hp

Kursen beskriver hur den storskaliga cirkulation i atmosfären och havet skapar jordens klimatzoner samt centrala klimatprocesser: energitransporter, strålningsbalans, växthuseffekten och klimatvariationer. Vidare behandlas principerna för väderprognos- och klimatmodeller, samt scenarier för framtida klimat. Ett centralt ämne är människans påverkan på jordens klimat, främst genom utsläpp av växthusgaser.

Nästa tillfälle våren 2018.

Kvällskursen Oceanografins grunder, 7.5 hp

Haven täcker 71% av den totala jordytan. Det är således inte förvånande att haven utövar ett stort inflytande på klimatet och livsvillkoren på jorden. Men hur fungerar haven egentligen? Vad är det som driver dem? Hur växelverkar de med resten av jorden? I denna kurs kommer du att lära dig om oceanbassängernas uppkomst och utseende, havsvattnets egenskaper, geofysiska strömningsfenomen, världshavens vinddrivna strömmar, världshavens täthetsdrivna strömmar och
vågor och tidvatten.

Nästa tillfälle vecka 37-46 2017. Kursstart tisdag 13/9 kl 18.00.

Kvällskursen Vädrets makter, 7.5 hp

Kursen består av en genomgång av de fysikaliska processerna som tillämpade på atmosfären kan beskriva skeenden i atmosfärens lägre delar (under 10 km). Bland annat så behandlas kortfattat strålningsprocesser, moln och nederbörds bildning, lagar för atmosfärens horisontella och vertikala rörelser, El Nino samt vädersystemens struktur. Vidare diskuteras meteorologiska observationer och olika typer av väderkartor.

Nästa tillfälle hösten 2018.