Kursen behandlar numeriska metoder för att lösa strömningsekvationerna. Den innehåller finita differenser i tid och rum, med analys av brister i termer av stabilitet, trunkeringsfel, beräkningsmoder, numerisk fas och grupphastighet, osv. Kursen innehåller även datorlaborationer och programmering av en modell för ekvationerna för grunt vatten.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp (MO4000) eller Meteorologi I, 15 hp (MO8001) och Meteorologi II, 7,5 hp (MO8002). Engelska 6/B eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT19

Kurslitteratur

Döös, K.: Numerical Methods in Meteorology and Oceanography, Meteorologiska insitutionen, Stockholms universitet, 2008

Kursplan

Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgänglig på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kursrapport och kursutvärdering

MO8007 Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, HT19, kursrapport (16 Kb)

MO8007 Numerical methods in atmospheric science och oceanography, HT19, survey (137 Kb)

Kurstillfällen

Startar under höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.