Denna kurs behandlar molnbildning från droppskala till planetär skala. I kursen ingår bildning och förekomst av kondensation- och iskärnor samt deras fysikaliskt kemiska egenskaper. Vidare behandlas nederbördsbildning, de storskaliga processer som ger förutsättningar för molnbildning, molnens betydelse för strålningen, hur de kan observeras samt hur de beskrivs i numeriska prognos- och klimatmodeller.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp (MO4000), alternativt Meteorologi I, 15 hp (MO8001) och Meteorologi II, 7,5 hp (MO8002). Engelska B/6 eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT19

Kurslitteratur

Physics and Chemistry of Clouds
Dennis Lamb, Johannes Verlinde
Book DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511976377 (available through the Geo-library)
Online ISBN: 9780511976377
Hardback ISBN: 9780521899109

Andra artiklar ska delas ut under kursen.

Kursplan

Molnfysik på mikro- och makroskala - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgänglig på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Startar under höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.