Kursen behandlar strömningsfenomen av central betydelse i meteorologi och oceanografi. Dessa fenomen studeras både teoretiskt och med en numerisk simuleringsmodell som används för självständiga projekt. Bl a studeras geostrofisk anpassning, Rossbyvåger, Kelvinvågor (med tillämpningar på kustupvällning och El Nino), stabilitet av barotrop strömning, samt storskalig vinddriven havscirkulation.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, 7,5 hp, MO8007. Engelska B eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT19

Kurslitteratur

Geoffrey K. Vallis: Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2006

Kursplan

Modellering av storskalig cirkulation - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kursrapport

MO8004, HT2019, kursrapport (17 Kb)

Kurstillfällen

Startar under höstterminen. 

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.