Det självständiga arbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimat. Du väljer projekt i samråd med handledare. Arbetet redovisas både i form av en vetenskaplig uppsats och en muntlig redogörelse. I kursen ingår även den obligatoriska kursen Vetenskaplighet 1.5 hp.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 135 hp inklusive kunskaper motsvarande kursen Klimat och atmosfärens cirkulation, 15 hp (MO4001).

Schema

Schema publiceras på kursens Athenasida senast en månad före kursstart. Ändringar meddelas via Athena.

Kursplan

Meteorologi, självständigt arbete - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgänglig på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com

Kurstillfällen

Startar under andra halvan av vårterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se För mer information se Anmälan & antagning.