Examensarbetet ger erfarenhet av vetenskapligt arbete inom meteorologi, oceanografi eller klimat. Arbetet kan göras antingen internt eller externt, dvs utanför Meteorologiska institutionen. Du väljer projekt i samråd med en handledare. Arbetet ska redovisas både i en vetenskaplig uppsats och genom en muntlig presentation.

Kursmaterial

För en kursbeskrivning, betygskriterier, kurslitteratur och annat material och korrespondens i samband med kursen, se kursens Athenasida eller fråga ansvarig lärare.

Checklista student självständiga arbeten MISU (332 Kb)

Template degree project plan master (19 Kb)

Schema

Scheman publiceras på kursens Athenasida och på anslagstavlan vid receptionen senast en månad före kursstart. Ändringar meddelas via Athena.

Ansökan

Via www.antagning.se. För mer information, se Anmälan och antagning.

Kommande kurser

Du kommer överens med ansvarig lärare när kursen kan börja.

Kunskapskrav

Kunskaper motsvarande en kandidatexamen, samt 30 hp på avancerad nivå inom ett område som är relevant för projektet. Dessutom krävs kunskaper motsvarande svenska gymnasiekursen Engelska B.

Kursplan

Kursplanen är ett formellt dokument för kursen:     

För en mer detaljerad beskrivning av kursen, betygskriterier m.m. se kursbeskrivningen på Athena på https://athena.itslearning.com.