Kursinnehåll

Studenten deltar under handledning i praktisk verksamhet med ämnesanknytning på företag, myndighet eller annan arbetsplats.

Info om praktikkurs för studenter (237 Kb)

Exempel på arbetsplan för praktik (244 Kb)

Kurslitteratur

Bestäms för varje kurstillfälle.

Kurstillfällen

Skapas vid behov.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen samt minst 30 hp på avancerad nivå inom meteorologi, oceanografi och klimat.

Anmälan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan & antagning.

Kursplan

Meteorologi, oceanografi och klimat, praktik - kursplan