Kursen tillämpar grundläggande flödesdynamik på atmosfäriska och oceanografiska strömningsfenomen. Utgångspunkten är grundläggande kunskaper om flödesmekanik. Diskussionen av dynamiska processer omfattar geostrofisk balans, termisk vind samt grundläggande virveldynamik och konserveringslagar. Dessa kunskaper tillämpas bl.a. för att beskriva synoptiska rörelser i atmosfären.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Meteorologi I, 15hp (MO8001) samt Engelska B eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT2017

Kurslitteratur

Holton, J. R.: An introduction to dynamic meteorology, 5th edition, 2012. International Geophysics Series, Academic Press

Kursplan

Meteorologi II - Kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Startar under andra halvan av höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan och antagning.