Kursen tillämpar fysikens och kemins lagar för att förstå atmosfärens uppbyggnad, sammansättning och energibalans. Utgångspunkten är en grundläggande genomgång av atomer och molekyler, strålning och kemi applicerad på atmosfären samt termodynamik. Detta leder till en beskrivning av de processer som styr vädret, påverkar atmosfärens innehåll av olika ämnen och klimatet.

Kursen ges som fristående kurs eller inledande kurs på masterprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimat (120 hp) om tidigare kunskaper inom meteorologi saknas.

Kursen består av följande moment:

Atmosfärens termodynamik, 5 hp:

 • atmosfärens och havsvattnets tillståndsekvationer
 • den fuktiga luftens termodynamik
 • vertikal fördelning av tryck, temperatur och densitet i en atmosfär i vila
 • kondensation och sublimation
 • fördelning och struktur av moln samt deras klassificering
 • bildning av luftmassor

Väderlära, 3 hp:

synoptiska vädersystem

Atmosfärens strålning, 4 hp:

 • grundläggande begrepp inom kvantfysiken
 • atomernas och molekylernas uppbyggnad
 • atmosfärens växelverkan med strålning
 • värmestrålning
 • växthuseffekten och jordens temperatur

Atmosfärens kemi, 3 hp:

 • kemisk bindning och kemiska reaktioner
 • atmosfärens sammansättning
 • stoftpartiklar och moln

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i fysik, meteorologi, oceanografi eller kandidatexamen i naturvetenskap innehållande minst 90 hp i fysik och matematik. Av dessa 90 hp måste minst 30 hp utgöras av matematik och minst 30 hp utgöras av fysik. Engelska B eller motsvarande.

Schema

Schema HT20

Kurslitteratur

Wallace, J. M. and Hobbs, P.V.: Athmospheric Sciences, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006.

Kursplan

Meteorologi I - Kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Startar under första halvan av höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan och antagning.