Mesoskaliga fenomen är större än de i gränsskiktet och mindre än de dominerande vädersystemen. Exempel på sådana fenomen är land- och sjöbris samt lävågor. Kursen behandlar teorier för dessa fenomen och relaterar dem till både det storskaliga vädret och till lokala förhållanden som kustlinjer och lokal terräng. En stor del av kursen ägnar du åt egna simuleringar av mesoskaliga fenomen med en numerisk modell.

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Klimat och atmosfärens cirkulation, 15 hp (MO4001), Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav, 7,5 hp (MO8010) samt Geofysisk strömningslära, 7,5 hp (MO8009). Engelska B/6 eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT19

Kurslitteratur

  • Markowski, P. & Richardson, Y.: Mesoscale Meteorology in Midlatitudes, Wiley-Blackwell, 2010
  • Holton, J. R.: An introduction to dynamic meteorology, 4th edition. International Geophysics Series, Academic Press, 2004
  • Ray, P. S. (editor): Mesoscale Meteorology and Forecasting, American Meteorology Society, 1986
  • Blumen, W.: Atmospheric Processes over Complex Terrain, American Meteorology Society, 1990

Kursplan

Mesoskalig meteorologi - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo se kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Startar under höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.