Kursen behandlar mellanatmosfären som en del av jordens klimatsystem. Detta inkluderar atmosfäriska processer kring tropopausen, i stratosfären och mesosfären. Växelverkan mellan dynamik, kemi och strålning är av stor betydelse i detta höjdområde. Särskilt behandlas därför atmosfäriska fenomen som denna växelverkan ger upphov till.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp (MO4000), alternativt Meteorologi I, 15 hp (MO8001) och Meteorologi II, 7,5 hp (MO8002). Engelska B/6 eller motsvarande. 

Schema

Kommer att publiceras senast en månad före kursstart. 

Kursmaterial
För kursbeskrivning, betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo se kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kursplan

Mellanatmosfären - kursplan

Kurstillfällen

Ges ej 2017.

Anmälan/ansökan
Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.