Våra lärare är aktiva forskare inom meteorologi, oceanografi och klimatfysik. Detta medför att undervisningen håller hög klass med nära anknytning till forskningsfronten. MISU har en bred forskningsverksamhet med områden som atmosfärsfysik, atmosfärskemi, dynamisk meteorologi (från storskalig cirkulation till gränsskiktet) och fysisk oceanografi.

Upplägg

Arbetet med att utveckla och definiera avancerade kurser pågår fortlöpande. Hela programmet blir en kombination av obligatoriska, valbara och valfria kurser. Den enda obligatoriska kursen i vårt masterprogram är Globala klimatsystemet 15 hp. I övrigt styrs upplägget av reglerna för masterexamen (t.ex. minst 90 hp kurser på avancerad nivå varav minst 30 hp självständigt arbete), olika kursers förkunskapskrav samt förstås studentens egna önskemål och intresse. För att optimera masterprogrammet läggs en individuell utbildningsplan upp för varje enskild student i samarbete med studievägledaren.

Våra masterkurser kan även läsas som fristående kurser.

Kompletteringskurser för studenter med icke meteorologisk bakgrund

För dig som kommer till vårt masterprogram med annan bakgrund än en kandidatexamen i meteorologi (t.ex. en kandidatexamen i fysik), finns det två kompletteringskurser (som ingår i masterprogrammets 120 hp):

 • Meteorologi I, 15 hp, MO8001
 • Meteorologi II, 7,5 hp, MO8002

I masterprogrammet ingår ett självständigt arbete på 30, 45 eller 60 hp.

Anmälan och behörighet

Anmälan sker via www.antagning.se och sista anmälningsdag är den 15 april. Vårt masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik är en naturlig fortsättning av kandidatprogrammet i meteorologi, oceanografi och klimatfysik på Stockholms universitet. Men det går förstås alldeles utmärkt att komma in i masterprogrammet efter en annan lämplig kandidatutbildning, både från Stockholm universitet och från andra universitet och högskolor.

Det som behövs är en kandidatexamen i fysik, meteorologi, oceanografi eller naturvetenskap som innehåller minst 90 hp i fysik och matematik. Av dessa 90 hp måste minst 30 hp utgöras av matematik och minst 30 hp utgöras av fysik.

Masterkurser i meteorologi, oceanografi och klimat

 • Atmosfärskemi i en värld i förändring, 7.5 hp, MO8014
 • Biogeokemiska kretslopp, 7.5 hp, MO7013
 • Biogeokemiska kretslopp, 15 hp, MO7014
 • Fjärranalys i atmosfär och hav, 7,5 hp, MO8008
 • Fysisk oceanografi, 7.5 hp, MO8013
 • Globala klimatsystemet, 15 hp, MO7003
 • Geofysisk strömningslära, 7.5 hp, MO8009
 • Mesoskalig meteorologi, 7.5 hp, MO8005
 • Meteorologi, oceanografi och klimat, praktik, 7.5 hp, MO7011
 • Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, 30 hp, MO9001
 • Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, 45 hp, MO9002
 • Meteorologi, oceanografi och klimat, självständigt arbete, 60 hp, MO9003
 • Modellering av storskalig cirkulation, 7.5 hp, MO8004
 • Molnfysik på mikro- och makroskala, 7.5 hp, MO8011
 • Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, 7.5 hp, MO8007
 • Numeriska väderprognosmodeller, 7.5 hp, MO8006
 • Praktisk meteorologi, 15 hp, MO8003
 • Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav, 7.5 hp, MO8010