Kursinnehåll

Vi går igenom de fysikaliska processer som tillämpade på atmosfären kan beskriva skeenden i atmosfärens lägre delar (under 10 km). Du kommer att lära dig om:

  • grundläggande fysikaliska beskrivningar av atmosfären
  • strålningsprocesser i atmosfären
  • moln och nederbördsprocesser
  • vertikala och horisontella rörelser i atmosfären
  • atmosfärens allmänna cirkulation
  • väderlära
  • meteorologiska observationer och väderkartor

Kursaktiviteter

Kursen består av föreläsningar och väderdiskussioner. Under Väderdiskussionerna är studenterna indelade i två grupper. För gruppindelning se kursens Athenasida. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. 

Kurslitteratur

  • J. Bogren, T. Gustavsson och G. Loman, Klimatologi och Meteorologi, Studentlitteratur.

Boken kan köpas t.ex. på nätet. Observera att s. 153-201 samt s. 226-252 ej ingår i kursen utan istället behandlas i vårens orienteringskurs ’Jordens klimat och klimatförändringar’.

Kursmaterial

Betygskriterier, föreläsningsmaterial m.m. finns på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Start på höstterminen vartannat år (jämna år).

Schema

Meddelas senast en månad före kursstart.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för kurser på grundnivå.

Anmälan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan & antagning eller maila till studentexp@misu.se.

Registrering

När du registrerar dig bekräftar du din avsikt att gå kursen. Observera att du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är också en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Om du vill avsäga dig din plats vänligen lämna återbud på antagning.se eller meddela studentexp@misu.su.se så snart som möjligt så att någon annan kan bli erbjuden plats på kursen.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1. Aktivera ditt universitetskonto på https://aktivera.su.se/ Observera att det kan ta upp till 5 timmar från det du har aktiverat ditt konto till dess du kan logga in på studentportalen Mina Studier och fortsätta med punkt 2.

2. Logga in på http://mitt.su.se, gå till Mina studier, välj Kursregistrering och webbregistrera dig.

3. Kontrollera att din registrering har genomförts korrekt, dvs. kursen ska finnas med när du klickar på länken "Se alla dina registreringar" i Mina studier.

Kursplan

Vädrets makter - kursplan