Kursinnehåll

I denna kurs kommer du att lära dig om:

  • oceanbassängernas uppkomst och utseende
  • havsvattnets egenskaper
  • geofysiska strömningsfenomen
  • världshavens vinddrivna strömmar
  • världshavens täthetsdrivna strömmar
  • vågor och tidvatten

Kurslitteratur

K. A. Sverdrup, V. Armbrust, An Introduction to the World's Oceans, McGraw-Hill (helst 10:e upplagan).

Några exemplar finns att låna på Geobiblioteket och det går även att köpa boken via internet. Annat material delas ut under kursen.  

Kurstillfällen

Start på höstterminen vartannat år (udda år).

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för kurser på grundnivå.

Anmälan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan & antagning eller maila till studentexp@misu.se

Registrering

Reservantagning har nu påbörjats. De reserver som antas får besked via mail. När du registrerar dig bekräftar du din avsikt att gå kursen. Observera att du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är också en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Om du vill avsäga dig din plats vänligen lämna återbud på antagning.se eller meddela studentexp@misu.su.se så snart som möjligt så att någon annan kan bli erbjuden plats på kursen.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1. Aktivera ditt universitetskonto på https://aktivera.su.se/ Observera att det kan ta upp till 5 timmar från det du har aktiverat ditt konto till dess du kan logga in på studentportalen Mina Studier och fortsätta med punkt 2.

2. Logga in på http://mitt.su.se, gå till Mina studier, välj Kursregistrering och webbregistrera dig.

3. Kontrollera att din registrering har genomförts korrekt, dvs. kursen ska finnas med när du klickar på länken "Se alla dina registreringar" i Mina studier.

Kontakt

För frågor vänligen kontakta studentexp@misu.su.se. Se även information på SU's hemsida www.su.se/utbildning/anmälan-antagning. 
 

Kursplan

Oceanografins grunder - kursplan