Kursinnehåll

Hur har klimatet förändrats historiskt? Vi beskriver jordens klimatzoner och hur dessa uppstår som ett resultat av atmosfärens allmänna cirkulation. Sedan introducerar vi väderprognos- och klimatmodeller. Hur är de uppbyggda och hur tolkar man deras framtidssimuleringar?

Det blir förstås en omfattande genomgång av människans påverkan på jordens klimat, genom framförallt den ökande växthuseffekten p.g.a. utsläpp av koldioxid. Vi belyser också problemet att skilja av människan skapade klimatförändringar från naturliga klimatvariationer. Slutligen diskuterar vi konsekvenser av klimatförändringar.

Vi kommer även att presentera aktuella forskningsområden inom klimatologin. Detta görs på en sådan nivå att det inte krävs några förkunskaper i ämnet.

Kursaktiviteter

Det ingår sammanlagt 12 dubbeltimmar föreläsningar av olika lärare. I kursen ingår även en gruppövning och ett självständigt arbete (inlämningsuppgift). Material delas ut vid uppropet första kvällen. Föreläsningarna går mestadels på tisdag- och torsdagkvällar kl 18-20. Kursen avslutas med en skriftlig tenta.

Kurslitteratur

  • C. Bernes: En varmare värld, Tredje Upplagan, Naturvårdsverket, 2016. Boken kan lånas på geobiblioteket eller laddas ner på Naturvårdsverket. Går även att köpa.
  • H. Lejenäs: Meteorologi - En orientering om vädret och meteorologiska skeenden i lufthavet, Meteorologiska institutionen, 2009. Kompendiet tillhandahålls av institutitionen och delas ut i samband med kursstart.

Annat material delas ut under kursen.

Utöver denna litteratur som ligger till grunden för kursen kan vi ge rekommendationer för vidare läsning:

  • Rapporten från FNs klimatpanel 2013-2014:
    Del 1: Den vetenskapliga grunden.
    Del 2: Klimateffekter.
    Del 3: Åtgärder.

Utlåning av kursboken "En ännu varmare värld"

Utlåningen av boken kommer att skötas av geobibilioteket (se info om lånevillkor nedan). Tyvärr finns bara ett fåtal kopior.

Boken är registrerad som kurslitteratur vilket innebär att den kan lånas 7 dagar åt gången. Boken kan dock lånas om via bibliotekets hemsida, upp till 30 ggr. Därefter måste man visa upp boken för att förlänga lånet. Om någon står på kö för boken går det inte att låna om.

För att låna en bok krävs universitetskort som beställs här. Det är bara ett knapptryck som behövs och så skickas kortet hem till den adress man angivit när man registrerade sig.

Kurstillfällen

Start på vårterminen.

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.
Schema VT2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för kurser på grundnivå.

Anmälan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan & antagning eller maila till studentexp@misu.se

Registrering

När du registrerar dig bekräftar du din avsikt att gå kursen. Observera att du måste vara registrerad för att få delta i undervisning och examination. Kursregistrering är också en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Om du vill avsäga dig din plats vänligen lämna återbud antagning.se eller meddela studentexp@misu.su.se så snart som möjligt så att någon annan kan bli erbjuden plats på kursen.

Så här gör du för att webbregistrera dig:

1. Aktivera ditt universitetskonto på https://aktivera.su.se/ Observera att det kan ta upp till 5 timmar från det du har aktiverat ditt konto till dess du kan logga in på studentportalen Mina Studier och fortsätta med punkt 2.

2. Logga in på http://mitt.su.se, gå till Mina studier, välj Kursregistrering och webbregistrera dig.

3. Kontrollera att din registrering har genomförts korrekt, dvs. kursen ska finnas med när du klickar på länken "Se alla dina registreringar" i Mina studier.

Kursplan

Jordens klimat och klimatförändringar - kursplan