Vi vill kontinuerligt utveckla och förbättra kurserna som erbjuds på MISU. Utvärderingen efter avslutad kurs spelar en viktig roll i detta. Baserat på studenternas svar i enkäterna och efterföljande diskussioner med lärarna sätter kurskoordinatorn ihop kursutvärderingarna nedan.

We want to continuously develop and improve the courses we offer at MISU. The evaluation at the end of the course plays an important role in this. Based on the students’ answers in the surveys and the follow-up discussion with the teachers, the course coordinator compiles the evaluations listed below as surveys and summaries.

Höst / Autumn 2020

MO8007 HT20 Numerical methods in atmospheric science and oceanography, survey (110 Kb)

MO8007 HT20 Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, kursrapport (8 Kb)

Höst / Autumn 2019

MO4000 HT19 Chemistry, survey (185 Kb)

MO4000 HT19 Fluid dynamic, survey (190 Kb)

MO4000 HT19 Radiation, survey (168 Kb)

MO4000 HT19 Thermodynamics, survey (187 Kb)

MO4000_MO8001 HT 19 Chemistry, survey (185 Kb)

MO4000_MO8001 HT19 Fluid dynamic, survey (190 Kb)

MO4000_MO8001 HT19 Radiation, survey (168 Kb)

MO4000_MO8001 HT19 Thermodynamics, survey (187 Kb)

MO4000_MO8002 HT19 Dynamic meteorology, kursutvärdering (187 Kb)

MO5001, HT2019, kursrapport (61 Kb)

MO5001 HT19, kursutvärdering (276 Kb)

MO8004, HT2019, kursrapport (17 Kb)

MO8004 HT19, survey (190 Kb)

MO8005 HT19, survey (168 Kb)

MO8006 HT19, kursutvärdering (165 Kb)

MO8007 Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi, HT19, kursrapport (16 Kb)

MO8007 Numerical methods in atmospheric science och oceanography, HT19, survey (137 Kb)

MO8009 HT19, kursrapport (33 Kb)

MO8009 Geophysical fluid dynamics, HT19, survey (184 Kb)

MO8010 HT19, survey (190 Kb)

MO8011 HT19, kursutvärdering (173 Kb)

MO8011 HT19, summary evaluation (89 Kb)

MO8013 HT19, kursrapport (31 Kb)

MO8013 HT19, survey (187 Kb)

 

Vår / Spring 2019

MO4001 VT19, survey (553 Kb)

MO5000 VT19, survey (318 Kb)

MO7003, VT2019, kursrapport (20 Kb)

MO7003, VT2019, kursutvärdering (382 Kb)

MO7013-14 VT19, survey (183 Kb)

 

Höst / Autumn 2018

MO1003 Vädrets makter, HT2018, survey (pdf) (361 Kb)

MO4000 Atmospheric chemistry, HT18, survey (437 Kb)

MO4000 Atmospheric physics and chemistry, survey HT18 (412 Kb)

MO4000 Atmospheric physics and chemistry, summary HT2018 (56 Kb)

MO4000 Dynamic meteorology, HT18, survey (419 Kb)

MO4000/8001 Atmospheric physics an Chemistry/Meteorology 1, Survey HT18 (414 Kb)

MO4000/MO8001 Radiation, HT18, survey (317 Kb)

MO5001 HT18, survey (427 Kb)

MO 8004 HT18 report (25 Kb)

MO 8004 HT18, evaluation (424 Kb)

MO8005 Mesoscale meteorology, HT18, survey (374 Kb)

MO8007 Numerical methods in atmospheric science and oceanograhy, survey HT18 (413 Kb)

MO8007 Numerical methods in atmospheric science and oceanography, summary, HT18 (11 Kb)

MO8009 Geophysical fluid dynamics, survey, HT18 (450 Kb)

MO8009 Geophysical Fluid Dynamics, HT18, report (192 Kb)

MO8010 Gränsskikt, HT18, survey (251 Kb)

MO8011 Cloud Physics, HT18, report (120 Kb)

MO8011 Cloud Physics, HT18, survey (293 Kb)

MO8013 Fysisk oceanografi, HT18, survey (665 Kb)

 

Vår / Spring 2018

MO4001, Climate and atmospheric circulation (Dynamics), VT18, survey (283 Kb)

MO7003, Global climate system, VT18, survey (446 Kb)

MO7013, Biogeochemical cycles, VT18, survey (255 Kb)

MO8004, Modelling of large-scale circulation, VT18, survey (415 Kb)

MO8007, Numerical methods in atmospheric science and oceanography VT18, survey (285 Kb)

MO8007, Numerical methods in atmospheric science and oceanography, vT18, summary (30 Kb)

 

Höst / Autumn 2017

MO1002, Oceanografins grunder HT17, survey (1017 Kb)

MO4000/MO8001, Atmospheric physics and chemistry/Meteorology I (Radiation), HT17, survey (974 Kb)

MO4000/MO8001, Atmospheric physics and chemistry/Meteorology I (Chemistry) HT17, survey (501 Kb)

MO4000/MO8001, Atmospheric physics and chemistry/Meteorology I (Thermo, Fluid, Synop), HT17, survey (2749 Kb)

MO4000/MO8002, Atmospheric physics and chemistry/Meteorology II (Dynamics), HT17, survey (445 Kb)

MO4000, Atmospheric physics and Chemistry (Väderdiskussioner, SWE) HT17, survey (616 Kb)

MO8005, Mesoscale meteorology HT17, survey (488 Kb)

MO8006, Numerical Weather Forecast Models HT17, survey (519 Kb)

MO8006, Numerical Weather Forecast Models HT17, summary (36 Kb)

MO8009 Geophysical Fluid Dynamics HT17, survey (809 Kb)

MO8009 Geophysical Fluid Dynamics HT17, summary (49 Kb)

MO8010, Turbulent Boundary Layers HT17, survey (588 Kb)

MO8010, Turbulent Boundary Layers HT17, summary (19 Kb)

MO8011, Cloud micro- and macrophysics, survey (300 Kb)

MO8013, Physical Oceanography HT17, survey (561 Kb)

 

Vår / Spring 2017

MO4001, Climate and atmospheric circulation, VT17, survey (250 Kb)

MO6003, Meteorology Degree Project Bachelor, survey (1009 Kb)

MO7003, Global Climate System, survey (946 Kb)

MO7003, Global Climate System, summary (48 Kb)

MO8003, Practical Meteorology (PMU, swe), summary and survey (30 Kb)

MO8004, Modelling of large-scale circulation, summary (89 Kb)

MO8004, Modelling of large-scale circulation, survey (449 Kb)

MO8007, Numerical methods in atmospheric science and oceanography, vT18, summary (30 Kb)

MO8007, Numerical methods in atmospheric science and oceanography, survey (288 Kb)