Kursutvärderingar

Kursutvärderingar, kursrapporter / Course surveys and reports

 

Vi vill kontinuerligt utveckla och förbättra kurserna som erbjuds på MISU. Utvärderingen efter avslutad kurs spelar en viktig roll i detta. Baserat på studenternas svar i enkäterna och efterföljande diskussioner med lärarna sätter kurskoordinatorn ihop kursutvärderingar.

Vänligen kontakta studentadministratören om du vill se en kursutvärdering eller kursrapport.

 

We want to continuously develop and improve the courses we offer at MISU. The evaluation at the end of the course plays an important role for this. Based on the students’ answers in the surveys and the follow-up discussion with the teachers, the course coordinator compiles the evaluations as surveys and summaries.

Please contact the student administrator if you wish to see a course survey or report.

Bokmärk och dela Tipsa
Sök kurser & program
Scheman

Kontakt

Besöksadress
Arrheniuslaboratorierna, våning 6
Svante Arrhenius Väg 16C
Frescati Campus

Studentexpedition
Studentexpedition
Tel. 08-162418

Studievägledare
Ingrid Eronn
Tel. 08-162418

Studierektorer för kandidat- och masterprogrammen
Kristofer Döös
Tel. 08-161734

Inga Koszalka
Tel. 08-164314

Studierektor för forskarutbildningen
Michael Tjernström
Tel. 08-163110

IT för studenter

Studera med funktionsnedsättning

Som student med en dokumenterad funktionsnedsättning har du rätt att söka stöd i samband med dina studier på Stockholms universitet