Kursen behandlar teorin för atmosfärens storskaliga dynamik, samt kopplingen mellan denna teori och observerad strömning i atmosfären. Kursen ger vidare en allmän introduktion till klimatsystemet inklusive allmänna cirkulationen i haven, atmosfären och hydrosfären samt biogeokemiska kretslopp.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp (MO4000) 

Schema

Schema VT20

Kurslitteratur

  • Holton, J. R. and Hakim: An introduction to dynamic meteorology, 5th edition, International Geophysics Series, Academic Press, 2012, 552 pp. Print Book ISBN: 9780123848666, eBook ISBN: 9780123848673
  • Hartmann, D. L.: Global physical climatology, International Geophysics Series, Academic Press, 1994
  • Wallace, J. M. & Hobbs, P. V.: Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006

Extramaterial kan tillkomma i samband med kursstart.

Kursplan

Klimat och atmosfärens cirkulation - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com .

Kurstillfällen

Startar under första halvan av vårterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan och antagning