Kursen behandlar hur fysikaliska och kemiska processer påverkar jordens klimat samt sambanden mellan människans aktivitet och ändringar av klimatet. Den innehåller praktiska simuleringsövningar av t ex jordens energibalans och utbytesprocesser mellan atmosfären och havet. Vidare ger kursen övning i vetenskaplig hypotesbildning, och diskuterar orsaker till kunskapsbegränsningarna i vår förståelse av klimatsystemet.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen som innehåller minst 15 hp matematik, exempelvis Matematik för naturvetare, 15 hp, eller Matematik för samhällsvetare, 15 hp. Engelska B eller motsvarande.

Schema

Schema VT20

Kurslitteratur

Hartmann, D. L.: Global Physical Climatology, Academic Press, 1994

Kursplan

Globala klimatsystemet - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgänglig på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kursrapport

MO7003, VT2019, kursrapport (20 Kb)

Kurstillfällen

Startar under vårterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.