Kursen visar hur man kan förklara viktiga dynamiska fenomen i havet och atmosfären med hjälp av grundläggande strömningsekvationer, särskilt ekvationerna för "grunt vatten". Även om de i många fall inte räcker för en fullt realistisk beskrivning, så är dessa ekvationer mycket användbara för att förstå olika dynamiska fenomen. Särskilt behandlas geostrofisk anpassning, uppdelningen i snabb och långsam mod, reduktion till kvasigeostrofi, olika geofysiska vågor (t ex Rossbyvågor och gravitationsvågor), konserveringslagar och stabilitetsteori.

Videon visar hur vattenståndet i Stilla Havet varierade under åren 1993-2009. (Den baseras på satellitmätningar, och har gjorts av Leon Chafik.) Teorin i kursen förklarar hur fluktuationerna i vattenståndet hänger ihop med strömmarna under ytan, och flera av de fenomen som behandlas i kursen kan identifieras på videon (t ex ekvatoriella Kelvinvågor, kust-Kelvinvågor och Rossbyvågor).
 

 

 

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp (MO4000), alternativt Meteorologi I, 15 hp (MO8001) och Meteorologi II, 7,5 hp (MO8002). Engelska B/6 eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT19

Kurslitteratur

Geoffrey K. Vallis: Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2019

Kursplan

Geofysisk strömningslära - kursplan

Kursmaterial

Ytterligare information kommer att läggas ut på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com/ eller fråga ansvarig föreläsare.

Kurstillfällen

Startar under höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.