Kursen täcker centrala begrepp inom fysisk oceanografi och fundamentala dynamiska fenomen i oceancirkulationen. De vinddrivna och termohalina oceancirkulationerna förklaras mot bakgrund av teori och illustreras med observationer. Kursen fokuserar på storskalig oceancirkulation men kustcirkulation, vågfenomen i havet och småskaliga processer behandlas också.

Kursbeskrivning

Kursen innefattar en sjöresa med R/V ELECTRA (här länker: https://www.su.se/ostersjocentrum/infrastruktur/r-v-electra) med övernatting på Askö station (14-15.11.2019) där studenter lärar sig grundläggande mätningsteknikerna för oseanografi.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp (MO4000), alternativt Meteorologi I, 15 hp (MO8001) och Meteorologi II, 7,5 hp (MO8002). Engelska B/6 eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT19

Kurslitteratur

  • Geoffrey K. Vallis: Essentials of Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics, Cambridge University Press, 2019.
  • E. Gill: Atmosphere-Ocean Dynamics, Academic Press, 1982

Kursplan

Fysisk oceanografi - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgänglig på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Startar under höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se  För mer information se Anmälan & antagning.