Kursen behandlar fjärranalysmetoder och deras tillämpning på atmosfären och haven. Detta inkluderar de fysikaliska grunderna, analysmetoder samt användandet av fjärrnalaysdata i olika vetenskapliga och operationella sammanhang.

I kursen ingår:

  • atmosfärens struktur, sammansättning och strålningstransport
  • passiva fjärrnalaysmetoder som radiometri, spektrometri och occultation
  • aktiva fjärranalysmetoder som radar, lidar, sodar, DOAS och scatterometer
  • inversionsmetoder, dataanalys i atrmosfär och hav
  • metoder för kalibrering, validering och kvalitetskontroll
  • tillämpningar av markbaserad och satellitbaserad fjärranalys för studier av t.ex.  temperatur, sammansättning, aerosol- och molnegenskaper, nederbörd, samt havsytans och havsisens egenskaper

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp, MO4000 eller Meteorologi I, 7,5 hp, MO8001 och Meteorologi II, 7,5 hp, MO8002. Engelska B eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Kurslitteratur

Burrows J.P., Borell P., and Platt U., The Remote Sensing of Tropospheric Composition from Space, Springer

Kursplan

Fjärranalays i atmosfär och hav - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Startar under höstterminen. 

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan och antagning