Kursen handlar om atmosfärens kemiska sammansättning, atmosfärskemiska reaktionsprocesser, omsättning i atmosfären av de viktigaste gaserna, effekter på klimatet av atmosfärens ändrade sammansättning och luftkvaliteten i Stockholms stad. Även verktyg som impaktorteknik samt analytiska metoder som t.ex. jonkromatografi behandlas.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Atmosfärens fysik och kemi, 30 hp (MO4000), alternativt Meteorologi I, 15 hp (MO8001) och Meteorologi II, 7,5 hp (MO8002). Engelska B/6 eller motsvarande. 

Schema

Schemat publiceras en månad före kursstart.

Schema HT19

Kurslitteratur

  • Jacob, D. J.: Introduction to Atmospheric Chemistry, Princeton University Press, 1999
  • Brown, T.L. & Lemay, H.E. & Bursten, B.E.: Chemistry: The Central Science, Prentice Hall, 2011

Kursplan

Atmosfärskemi i en värld i förändring - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgänglig på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com

Kurstillfällen

Startar under höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se För mer information se Anmälan & antagning.