Kursen ger dig grundläggande kunskaper om rörelser och processer i jordens atmosfär och hur de påverkar väder och klimat. Du får tillämpa matte, kemi och fysik för att lära dig om atmosfärens vertikala struktur, strålningsprocesser och energibalans, växthuseffekten, fluiddynamik i atmosfär och hav, fronter och jetströmmar m.m. Det ingår även analys av aktuella vädersituationer och laborationer i strålning och kemi.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp (MM2002), Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp (MM4001), Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp (MM5010), Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp (MM5011), Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp (MM5012), Klassisk fysik, 30 hp (FK3014), Programmering, numeriska metoder och statistik för fysiker, 15 hp (FK4026), Elektromagnetism och vågor, 7.5 hp (FK5019), Kvantmekanik, 7.5 hp (FK5020) och Experimentell fysik, 7.5 hp (FK5021).

Schema

Atmosfärens fysik och kemi - schema HT19

Kurslitteratur

Del 1: Atmosfärens termodynamik, 5.5 hp

  • Wallace, J. M. and P. V. Hobbs: Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006. Chapter 3.
  • Oredsson, L. och Hammarstrand, U.: Övningsuppgifter i termodynamik och molnfysik, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, 1998, 114 sidor. (Tillhandahålls av MISU)

Del 2: Atmosfärens strålning, 4 hp

Wallace, J. M. and P. V. Hobbs: Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006. Chapter 4.

Del 3: Atmosfärens kemi, 4 hp

Wallace, J. M. and P. V. Hobbs: Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, Academic Press, 2006. Chapter 5.

Del 4: Fluidynamik, 3 hp

Tritton, D. J.: Physical Fluid Dynamics, Second edition, Oxford Science Publications, 1988. Kapitel 1-8 (105 sidor). (Några få kopior finns att låna på Geobibliotektet)

Del 5: Dynamisk meteorologi I, 10 hp

  • Holton, J. R. and Hakim: An introduction to dynamic meteorology, 5th edition, International Geophysics Series, Academic Press, 2012, 552 pp. Print Book ISBN: 9780123848666, eBook ISBN: 9780123848673. Kapitel 1-4, 8. 
  • Lynch and Cassano, Applied Atmospheric Dynamics, 2006. Kapitel 1-7, 10. (Finns att låna som e-bok på Geobiblioteket) 
  • L. Oredsson and H. Lejenäs, Övningsuppgifter i dynamisk meteorologi, del 1, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, 1997, 93 sidor. (Tillhandahålls av MISU)

Väderlära:

  • Lejenäs. H.: Introduktion till väderlära del A, Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2009. (Tillhandahålls av MISU)
  • Lejenäs. H.: Introduktion till väderlära del B, Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2007. (Tillhandahålls av MISU)

Del 6: Praktiska tillämpningar inom meteorologin, 3.5 hp

Kursmaterial tillhandahålls av institutitionen under kursens gång.

Kursplan

Atmosfärens fysik och kemi - kursplan

Kursmaterial

Betygskriterier, kurslitteratur och annan kursinfo kommer att vara tillgängligt på kursens Athenasida på https://athena.itslearning.com.

Kurstillfällen

Startar under höstterminen.

Anmälan/ansökan

Via www.antagning.se. För mer information se Anmälan och antagning