Examinatorer i kurser på grund- och avancerad nivå 2021

MO1004
Jörg Gumbel

MO4001
Abdelwaheb Hannachi, Frida Bender

MO6003
Caroline Leck, Kristofer Döös, Inga Koszalka

MO5000
Inga Koszalka

MO7003
Thorsten Mauritsen

MO8003
Kristofer Döös

MO7013/14
Caroline Leck

MO9001/2/3
Jörg Gumbel, Kristofer Döös, Inga Koszalka

MO1003
Erland Källén

MO4002
Jörg Gumbel

MO5001
Jonas Nycander

MO8009
Inga Koszalka

MO8010
Gunilla Svensson

MO8007
Kristofer Döös

MO8004
Kristofer Döös

MO8005
Abdelwaheb Hannachi

MO8011
Annica Ekman

MO8006
Abdelwaheb Hannachi

MO8013
Inga Koszalka

MO8008
Jörg Gumbel

MO8001
Jörg Gumbel

MO8002
Jörg Gumbel

MO8014
Caroline Leck