Examen på grundnivå

Efter vårt treåriga kandidatprogram i meteorologi kan du ansöka om en naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområde meteorologi på 180 hp. Examen ska innehålla minst 90 hp kurser inom huvudområdet. Se Utbildningsplanen på högersidan i Kandidatprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik för info om vilka kurser som ingår i programmet. De stjärnmärkta kurserna räknas som huvudområdeskurser (totalt 108 hp).

Examen på avancerad nivå

Efter vårt tvååriga masterprogram på avancerad nivå kan du ansökan om en masterexamen i meteorologi, oceanografi och klimat på 120 hp. Läs mer i Utbildningsplanen på högersidan i Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimatfysik. 

Se informationssidorna om Examen (su.se)