Examen på grundnivå

Efter vårt treåriga kandidatprogram i meteorologi kan du ansöka om en naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområde meteorologi på 180 hp. Examen ska innehålla minst 90 hp kurser inom huvudområdet. Se Utbildningsplan kandidatprogram i meteorologi (241 Kb) (pdf) för info om vilka kurser som ingår i programmet. De stjärnmärkta kurserna räknas som huvudområdeskurser (totalt 108 hp).

Examen på avancerad nivå

Efter vårt tvååriga masterprogram på avancerad nivå kan du ansökan om en masterexamen i meteorologi, oceanografi och klimat på 120 hp. Läs mer i Utbildningsplan masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat (175 Kb) (pdf)

Se informationssidorna om Examen (su.se)