Regler och rutiner för disputationer vid den naturvetenskapliga fakulteten återfinns på Stockholms universitets hemsida och på fakultetens hemsida. De kan även erhållas från FU-ansvarig. Här sammanfattas det viktigaste.