Doktoranden ska kontakta tryckeriet i god tid för att få information och lägga upp en tidsplan (se fakultetens hemsida). Avhandlingen ska vara tryckt och levererad senast kl. 12:00 dagen före spikdagen och sluttrycket måste påbörjas senast åtta arbetsdagar före spikningen. Man bör därför lämna in avhandlingen för provtryck två till tre veckor före spikdagen.

Spikning sker senast tre veckor före pla­ner­ad disputation. I samband med denna levererar tryckeriet tre exemplar till studentavdelningen, sju pliktexemplar, 18 exemplar till universitetsbiblioteket för vidare distribution till svenska universitetsbibliotek och de nordiska nationalbiblioteken, och resten (minst 50 exemplar) till institutionen. Från institutionens exemplar distribuerar doktoranden avhandlingen till opponenten, betygskommittén, handledarna, alla forskare och doktorander på institutionen samt till andra institutioner vid svensk högskola/universitet inom vars verksamhetsområde ämnet för avhandlingen faller. Doktoranden själv behåller minst fem exemplar (samt eventuellt återlämnade exemplar).