Avhandlingen ska finnas tillgänglig i preliminär form för betygsnämnd och op­ponent senast sju veckor före pla­nerad disputation. Doktoranden skickar av­hand­­lingen till opponent och betygsnämnd. Notera att det är vik­tigt att göra klart för potentiella be­tygs­nämnds­ledamöter och för opponenten redan då de tillfrågas, att de måste läsa avhand­lingen i tid för att kunna avge ett preliminärt omdöme innan den trycks.

Betygsnämndens samordnare (d.v.s. reservledamoten från MISU) in­hämtar sedan nämnd­ens rekommenda­tion i god tid innan avhandlingen ska tryckas. Tryckningen sker fem eller sex veckor före disputationen; doktoranden tar reda på exakt datum. Det betyder att betygsnämnden eventuellt bara har en vecka på sig att ge sin rekommendation. Formellt har opponenten ingen talan i detta sammanhang; men det är klokt att även ge denne tillfälle att uttala sig i förväg.

Rekommendation om att skjuta upp disputationen, till exempel till följd av betygs­nämndens förgranskning, meddelas snarast till prefekt, FU-ämnesansvarig och handledare. Avrådan från att disputera ska meddelas skriftligen av prefekten till doktoranden.

När dekanus fattat beslut om disputationen skickar disputationsansvarig administratör ett brev till betygsnämnd och opponent, med kopia till huvudhandledaren och samordnaren. I brevet finns information om hur disputationen går till och om researrangemangen, samt en inbjudan till disputationslunchen. Fakulteten skickar dessutom ut centrala riktlinjer, men ofta sker det så sent att oppo­nenten redan är klar med merparten av förberedelserna.