• Tre månader i förväg: handledaren kontaktar opponent, doktoranden bokar datum och meddelar disputationsansvarig administratör, som bokar lokal.
  • Elva veckor i förväg: handledaren informerar FU-ämnesansvarig, som utser en intern granskare.
  • Åtta veckor i förväg: handledaren skickar disputationsblankett med opponent och betygsnämnd till prefekt@misu.su.se
  • Sju veckor i förväg: sektionsdekanus beslutar om disputationen och doktoranden skickar avhandlingen till opponent och betygsnämnd.
  • Sex veckor i förväg: samordnaren inhämtar nämndens rekommendation.
  • Fem-sex veckor i förväg: doktoranden lämnar avhandlingen till tryckeriet.
  • Tre veckor i förväg: spikning