Exempel på arbetsuppgifter för tidigare MISU studenter.
Exempel på arbetsuppgifter för tidigare MISU studenter.

 

Arbetsmarknaden

Frågor om väder, hav och klimat har aldrig varit så aktuella som de är idag. Kunskap om atmosfären och haven efterfrågas på många olika håll i samhället och i näringslivet. Vi förväntar oss att denna trend kommer att fortsätta.
De två stora arbetsgivarna för meteorologer i Sverige är SMHI och Försvarsmakten. Där jobbar man med väderprognoser, utredningar, utveckling och forskning. Andra arbetsgivare är SVT och TV4. Under de senaste åren har flera privata väderföretag börjat etablera sig i Sverige, som t.ex. Meteogroup, Foreca och StormGeo. Oceanografer anställs främst av SMHI och Länsstyrelsen, men även av privata företag.

Många meteorologer och oceanografer arbetar också med miljö-, energi- och klimatrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Dina kunskaper behövs av kommuner och statliga myndigheter, men nuförtiden även av t.ex. energi- och försäkringsbolag. En stor fördel med meteorologi- och oceanografiutbildningen är att den ger dig bred kunskap inför steget ut i arbetslivet. Du kommer inte bara att ha atmosfären och haven i bagaget, utan även en hel del grundläggande fysik, matematik och datorerfarenhet.

Sist men inte minst behöver vi idag fler forskare som kan öka vår förståelse för väder, hav och klimat, speciellt när det gäller följder av och åtgärder inför klimatförändringar. Vårt masterprogram i Meteorologi, oceanografi och klimat ger tillträde till forskarutbildningar både på svenska och internationella universitet och högskolor.

Exampel på arbetsgivare:

SMHI
Försvarsmaktens vädertjänst
MeteoGroup
Foreca
SVT
TV4
Storm
Weathertech
Stockholms stad (Klimat och miljö)
FOI
DMI
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Vattenfall
Statkraft
Telge Krafthandel AB
MMT (Marine survey services)
AquaBiota
Sirius International Insurance Group (Försäkringar)
Bixia (Elhandelsföretag)
Pöyry Swedpower (kunskapsföretag inom energi- och kraftsektorn, tidigare Vattenfall Power Consultant)
Energimyndigheten

Bolognaprocessens betydelse

Vi förutser att Bolognaprocessen ytterligare kommer att förbättra arbetsmarknadens mottagande av utexaminerade naturvetare. Detta bland annat av skälet att utbildningarna nu som regel blir femåriga vilket ger goda möjligheter till ämnesmässiga fördjupningar utöver vad som var möjligt i de tidigare fyraåriga utbildningarna. Dessutom ger de förlängda utbildningarna möjligheter till konkreta yrkes- och forskarutbildningsförberedande aktiviteter inom masterprogrammet.

Bolognaprocessen innebär också att utbildningarna internationaliseras. En grundläggande idé är att det ska göras lättare att läsa en del av utbildningen vid andra universitet i Sverige eller andra länder. Det är då förstås en fördel att Stockholms universitets utbildningsprogram har samma längd som i många andra länder. Både kandidat- och masterprogram ger därmed på ett tydligt sätt tillgång till internationella arbetsmarknader. Läs mer om utbildningssystemet:

För mer information kontakta gärna vår studievägledare på studievagledare@misu.su.se, 08-162418.