Ansökan

Samtliga våra kandidat- och masterkurser går att läsa både inom program och som fristående kurser. Ansökan till alla våra program och kurser görs via den nationella antagningssidan www.antagning.se. Om du inte är antagen till ett program eller villkorligt antagen måste du söka kurserna inom programmet via antagning.se Där kan du följa din anmälan, läsa kontrollbesked och antagningsbesked. Senaste anmälningsdag är den 15 april/15 oktober för kurser under höst- respektive vårtermin. När sista anmälningsdag passerat kan du göra en sen anmälan på antagning.se till de utbildningar/kurser som har knappen "Välj". De flesta av våra program och kurser har öppet för sen anmälan fram till ca två veckor före respektive kursstart.

Om du vill gå om en kurs var vänlig och kontakta studievagledare@misu.su.se

Behörighet

För att få läsa på universitet och högskola, måste du ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet är ett förkunskapskrav som krävs för all högskoleutbildning, men till en del utbildningar krävs ytterligare förkunskaper - särskild behörighet. Läs mer om behörighetskrav och urval på SUs hemsida.

Till våra orienteringskurser krävs grundläggande behörighet till grundnivå. Till våra kandidat- och masterkurser tillkommer dessutom särskilda behörighetskrav som står beskrivna i respektive kursplan.

Antagning

Du måste svara på det första antagningsbeskedet, som du får i början/mitten av juli respektive december, för att behålla din plats som antagen eller reserv. Anvisningar om hur du ska göra ges i ditt antagningsbesked och på antagning.se.  Efter det första urvalet sker ett andra urval, där du prövas i enlighet med dina önskemål på svarskortet. Du behöver inte svara på detta antagningsbesked. Se även informationen om anmälan och antagning på SUs hemsida.

Antagen med villkor
Om du inte uppfyller behörigheten för det program eller den kurs du sökt när bedömningen görs, men det är troligt att du kommer göra det vid kursstart, blir du som regel villkorligt antagen. Det innebär att du måste kontakta studievägledaren på MISU för att visa att du uppfyller kraven senast vid kursstart. Detta uppstår t.ex. om du under samma termin sökt flera kurser som bygger på varandra eller om du ansökt om examen men inte fått den utfärdad ännu.

Registrering

Du måste vara registrerad vid institutionen på den kurs du ska läsa. Om du är antagen till en kurs med villkor (se antagningsbeskedet, under rubriken 'Antagningar med villkor') betyder det att du ska styrka din behörighet till studievägledaren i samband med kursstarten för att kunna bli registrerad på kursen eller programmet. Om du vill gå om en kurs kontakta studievägledaren för att bli omregistrerad.

Lediga platser

Du kan göra en sen ansökan till de flesta av våra kurser och program via antagning.se (gäller de utbildningar/kurser som har knappen "Välj"). De flesta av våra program och kurser har öppet för sen anmälan fram till ca två veckor före respektive kursstart.