Alumn vid Stockholms universitet

Har du läst vid Stockholms universitet? Visste du att du är en alumn? Välkommen att gå med i alumnnätverket för att hålla kontakt med universitetet och tidigare kursare. Alumner från Stockholms universitet finns över hela världen, men framför allt finns de kvar i regionen - 80% av våra alumner stannar kvar i Stockholms län efter examen.

Som medlem får du bland annat:

  • inbjudningar till träffar, föreläsningar och seminarier
  • möjlighet att återknyta kontakten med kursare
  • möjlighet att presentera dig och din kompetens i alumnportalen
  • universitetets digitala nyhetsbrev 11 ggr/år
  • möjlighet till kontorsplats och företagsrådgivning vid SU Innovation

Läs mer om Stockholms universitets alumnnätverk och registrera dig som medlem: