Foto av Paul Crutzen Nobelpristagare. Foto: Nobelstiftelsen
Paul Crutzen. Foto: Nobelstiftelsen

Från Dagens Nyheter, 8 mars 2021

Till minne: Paul Crutzen

Författare: Henning Rodhe, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

Nobelpristagaren Paul Crutzen, Mainz, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 87 år. Närmast anhöriga är hustrun Terttu och döttrarna Ilona och Sylvia med familjer.

Paul växte upp i Amsterdam. Efter giftermålet med Terttu, som han mött under en fjällvandring i Schweiz, bosatte sig paret i Gävle, en kompromiss mellan Finland och Nederländerna. Efter en kort tid sökte han jobb som programmerare vid Stockholms universitets meteorologiska institution. Han anställdes där år 1958 av professor Bert Bolin trots att han saknade erfarenhet av programmering. Efter några år ville Paul gå vidare och läste på fritiden till en fil kand i matematik och meteorologi.

Paul antogs, samtidigt med mig, till forskarutbildning 1965. Detta blev inledningen till en livslång arbetsgemenskap och en vänskap mellan våra familjer. Hans avhandling om kväveoxiders inverkan på ozonhalten i stratosfären var epokgörande och utgjorde grunden till att han år 1995 tilldelades Nobelpriset i kemi (tillsammans med S Rowland och M Molina).

Efter disputationen 1973 flyttade Paul med familjen till Boulder i USA där han blev chef för en forskargrupp i atmosfärkemi. Så småningom återvände familjen till Mainz där Paul blev chef för ett Max Planck-institutet i atmosfärkemi. Svenska har genom åren fortsatt att vara familjens språk.

Pauls fördjupade sina studier av fotokemiska reaktioner i atmosfären och uppmärksammade särskilt riskerna för att utsläpp av föroreningar kunde leda till en uttunning av stratosfären skyddande ozonskikt. Hans forskning bidrog till att förklara uppkomsten av ozonhålet över Antarktis.

Ett av Pauls många andra fundamentala forskningsbidrag var beräkningen av hur ett kärnvapenkrig skulle kunna leda till en dramatisk avkylning av jordens klimat: Nuclear winter.

Kanske kommer ändå Pauls namn bli allra mest förknippat med hans lansering av begreppet antropocen som namnet på den nuvarande perioden i jordens historia då människans ingrepp på ett genomgripande sett ändrat förhållandena på planeten.

Paul var en kreativ forskare med unika kvaliteter. Hans bidrag till geovetenskapen i allmänhet och till atmosfärsvetenskapen i synnerhet saknar motstycke i vår tid.

Vi är många i forskarvärlden som är tacksamma för hans gärning. Jag saknar en mycket god vän.

Läs mer om Paul Crutzen och hans arbete:

Paul Crutzen – en enastående forskare, Stockholms universitet

Minnesord från Susan Solomon, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, MIT, Cambridge, MA, USA