Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Nedan följer en lista med våra pressmeddelanden, där någon av våra forskare har varit involverad. För vidare information och kontaktuppgifter, följ gärna länkarna.

Istäcke i Arktis

Orsaken bakom variationen i Arktis istäcke klarlagd

Det är det svårspådda vädret, inte isens reflexionsförmåga, som ligger bakom varför istäcket vid Nordpolen varierar så mycket från år till år, även om trenden på lång sikt är att isen minskar på grund av Jordens uppvärmning. Det visar ny forskning från Stockholms universitet och Max Planckinstitutet för meteorologi i Tyskland.

Stormar i Sahara påverkar västafrikanska monsunen.

Starka monsuner under grönt Sahara kan ha påverkat ENSO

Under historiskt varma perioder varierade El Niño på ett sätt som klimatmodeller idag inte kan återskapa. Modellerna ger bättre resultat om hänsyn tas till att Sahara då var grönt, visar forskare vid MISU.

Tropical Cyclone Catarina, 2004

Sahara greening intensify tropical cyclone activity worldwide

In a recent study, researchers at the Department of Meteorology at Stockholm University have found that tropical cyclone activity may have increased during past warm climates with a greening of the Sahara.

Kontakt

Tlfn: +46(0)8-16 20 00 (växel)

Besöksadress
Arrheniuslaboratorierna, 6:e vån
Svante Arrhenius Väg 16C
Frescati Campus
Stockholm

Postadress
Meteorologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Obs! Ange: 404  i referensraden
Endast e-fakturering accepteras

Pressansvarig
Press and Media Relations
Marianne Lagerklint
marianne.lagerklint@misu.su.se
08-16 25 34