Välkommen till Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU)!

Som nyanställd har du troligen många frågor om var man hittar olika saker, vilka rättigheter och skyldigheter du har och hur Stockholms universitet (SU) fungerar. Nedan är valda länkar till centrala personalsidor vid SU som kan hjälpa till att svara på dina frågor:

Medarbetarewebben

Anställd