1947 anlände åter Carl-Gustaf Rossby till Sverige från USA för att stärka den meteorologiska forskningen vid den nyformade meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet (MISU).

 
Carl-Gustaf Rossby (1898-1957)
Carl-Gustaf Rossby (1898-1957)
 

Innan han återvände till Sverige, var Carl-Gustaf Rossby forskningschef vid The Weather Bureau och chef för meteorologiska institutionen vid Massachusetts Institute of Technology. Internation Meteorological Institute (IMI) i Stockholm bildades 1955 som ett beslut av den svenska regeringen för målet att forska inom meteorologi och närbesläktade fält och främja internationella, vetenskapliga samarbeten inom meteorologi. Senare har IMI och MISU bildat en symbiotisk organisation, placerad i centrala Stockholm fram till 1973, då de flyttade ut på Frescati norr om stadskärnan, och där de fortfarande är placerade.