För en hel lista över våra lediga anställningar hänvisar vi er vänligen till vår engelska sida.
Department of Meteorology: About us, Job Vacancies.

Alla lediga anställningar vid Stockholms universitet:
www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar (på svenska)
www.su.se/english/about/vacancies (in English)