Nils Walberg och Leif Bäcklin har genom åren konstruerat många instrument som varit avgörande för forskningen. Ofta kommer forskarna till verkstaden med en idé om vad det är för utrustning de behöver – men utan ritning. Det brukar inte vara något större problem för forskningsingenjörerna som gör ritningarna utifrån forskarnas önskemål. Foto: Eva Dalin.
Nils Walberg och Leif Bäcklin har genom åren konstruerat många instrument som varit avgörande för forskningen. Ofta kommer forskarna till verkstaden med en idé om vad det är för utrustning de behöver – men utan ritning. Det brukar inte vara något större problem för forskningsingenjörerna som gör ritningarna utifrån forskarnas önskemål. Foto: Eva Dalin.

Om Centralverkstaden

Centralverkstadens huvudsakliga uppgift är att tillverka och renovera apparatur som behövs inom forskning och undervisning. Forskningsinstrument är ofta dyra och här kan de produceras till en lägre kostnad.

Centralverkstaden gör allt mellan himmel och jord. Från integrerat luftintag till ett flygplan av typ Dornier228 till sedimentfällor som sänks ner i havet för mätning av biologisk aktivitet och föroreningar. Som exempel, renoverade vi nyligen 250 kontorsstolar (som sparade universitetet 237 000 kronor) samt levererade locksamlare för insamling av regnvattenprover till Bhutan i Himalaya.

MISU-projekt betalar endast materialkostnader, och andra institutioner betalar 450 kronor i timmen samt materialkostnader. Småjobb (under 1 timme) kostar oftast inget av praktiska skäl.

Exempel på konstruktioner

See några exempel på konstruktioner som tagits fram av forskningsingenjörerna på Centralverkstaden här.

Vägbeskrivning

Ca 250 m och 5 min rask promenad i östlig riktning från MISU:
Från MISU, gå ner i mittentrapphuset till plan 3 och över den spång/bro som går till hus D (dvs österut med MISU i ryggen). Fortsätt sedan rakt fram vinkelrätt genom de nästa två husen (E och F). Gå sedan ut på den långa spång/bro till Frescati Backe (här är husen gjorda av rött tegel), ned för trappan genom dörren och uppför trappan och vidare rakt fram så långt det går. Här finner du en vit plåtdörr som det till vänster om står Centralverkstaden på. Ring på dörren så kommer vi och öppnar.

Vänligen observera att om du kommer oanmäld, kan det hända att vi jobbar med hörselskydden på vid en bullrig maskin och hör då inte alltid dörrklockan eller mobiltelefonen, och inte heller den vanliga telefonen. Maila gärna innan: centralverkstaden@misu.su.se